Suche
  • tonraijmakers

Uit wrijving ontstaat vuur..

Veranderingen in de maatschappij en het bedrijfsleven gaan vaak gepaard met meningsverschillen, conflicten en wrijving.

Wrijving in een bedrijf kan de bron zijn voor verandering, verbetering en nieuwe ideeën. Ontwikkeling en wrijving zijn vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als wrijving en de daaruit eventueel resulterende conflicten op een professionele manier worden gemanaged hebben ze een grote meerwaarde voor elk bedrijf. Hiervoor zijn de competentie om conflicten te managen en de vaardigheid om te bemiddeling van groot belang. HET VUUR DAT ONTSTAAT IS EEN BRON VAN ENERGIE…


Worden wrijving en conflicten in een bedrijf onvoldoende begeleid zijn de gevolgen vaak averechts: demotivatie, juridische kosten, lagere productiviteit, verzuim en roddels kunnen het gevolg zijn. Bovendien heeft het ook impact op houding, gedrag en de onderlinge samenwerking. Een uitbreiding als een olievlek naar collega’s en klanten is waarschijnlijk. HET VUUR DAT ONTSTAAT IS EEN BRON VAN VERWOESTING…
3 Ansichten
 

+49 2855 3034140

Heideweg 75
D 46562 Voerde

©2020 mediation-euregio.com